Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Archive for Kwiecień 10th, 2009

Cejrowski, niedoszły absolwent KUL, wzywa do tępienia gejów

Posted by husyta w dniu Kwiecień 10, 2009

Onet.pl podaje, że podczas wystąpienia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wojciech Cejrowski powiedział m.in., że „gejów trzeba tępić”.

Cejrowski, niedoszły absolwent KUL*, nie wie o tym, że grzesznikom trzeba głosić ewangelię, wzywać ich do upamiętania się i zawierzenia swego życia Jezusowi, ale podjudza swoich słuchaczy do ‘tępienia’ takich grzeszników jak homoseksualiści.
Cejrowski nie wie, że natura człowieka może być zmieniona tylko przez Boga.

Wygląda na to, że Cejrowski zamiast miłości do bliźnich, nauczył się na KUL pogardy do ludzi odmiennych poglądów, a teraz z pomocą KUL tę pogardę szerzy.

Dziwić może brak reakcji ze strony władz uczelni, finansowanej z budżetu państwa, która w ten sposób promuje takie homofobiczne postawy.

Jestem daleki od akceptacji homoseksualizmu, ale nie tędy droga, aby wzywać do tępienia tych, którzy są innej orientacji seksualnej niż większość. Dzisiaj pada wyzwanie do tępienie homoseksualistów, jutro ktoś inny wezwie do wytępienia heretyków, czy przysłowiowych cyklistów.

To, że w Polsce nie brak ludzi gotowych realizować wezwanie Cejrowskiego pokazuje dyskusja na ten temat na blogu
Dziennik gajowego Maruchy, gdzie pełno jest homofobicznych wypowiedzi popartych autorytetem jedynie słusznej wiary.

* Wojciech Cejrowski nie skończył KUL, gdyż został skreślony z listy studentów nie ze względu na przekonania albo brak postępów w nauce, ale z powodu wyjazdy do Meksyku bez zgody władz KUL.

Reklamy

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 6 Komentarzy »

Ofiara Chrystusa, początek czy koniec kapłaństwa?

Posted by husyta w dniu Kwiecień 10, 2009

Współczesny katolik wierzy, że aby przyjść do Boga, potrzebuje usług kapłanów składających ofiarę mszy, przy czym morale kapłana nie ma znaczenia.
Czy ten system, uzależniający ludzi od katolickich kapłanów, ma racje bytu?

Stary Testament miał skomplikowany system ofiarny.
Była świątynia, a w niej tzw. miejsce najświętsze, do której wolno było wchodzić arcykapłanowi tylko raz w roku z krwią ofiary przebłagalnej za grzechy Izraela. (Hebr 9). Tylko jemu wolno było to czynić. Jednakże na dziedzińcu świątyni dniem i nocą inni kapłani składali ofiary za grzechy ludzi, w celu pojednania ich z Bogiem. Cały ten system ofiarny wskazywał na Zbawiciela, który
miał przyjść. Z niektórych ofiar kapłani otrzymywali swoją część. Dawało im to dobre utrzymanie. Ponadto, byli tymi, którzy byli pośrednikami pomiędzy Bogiem a ludźmi. Ich zachowania moralne były różne, ale mimo to, jedynie oni byli powołani do służby składania ofiar za grzechy ludzi. Można powiedzieć, że mieli monopol na pośrednictwo między Bogiem a ludźmi.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Protestantyzm, Wszystkie | 4 Komentarze »