Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Archive for Kwiecień 15th, 2009

30 tysięcy sekt protestanckich

Posted by husyta w dniu Kwiecień 15, 2009

Katolicy podają, że istnieje ponad 30,000 sekt protestanckich – (jak oni to policzyli?), przy czym w ich zrozumieniu sektą jest każdy kościół, który nie podlega biskupowi Rzymu. Zaskoczyło mnie, kiedy w jednej z dyskusji na Forum GW, katolicka apologetka twierdziła, że określenie ‚denominacja’ jest synonimem ‚sekty’. Smutne to, ale dla katolika, każda denominacja jest sektą. W bardziej oficjalnych dokumentach, Kościół Rzymsko Katolicki względem protestanckich denominacji używa określeń ‚wyznania‚ albo ‚grupy religijne’, unikając słowa ‚kościół‚.

Słowo Boże rozszerza się po całym świecie.
Kościoły, które powstają jako rezultat poznawania Słowa Bożego, nie muszą mieć nad sobą ludzkiej głowy – ich głową jest sam Jezus Chrystus, a ich nauczycielem Duch Święty.

Kolosan 1:18 On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości (20) i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

I czy będą czytać Pismo Święte w beskidzkich lasach, jak choćby podczas prześladowań ewangelików w latach 1654-1709, czy w amazońskiej dżungli, czy w jakimkolwiek kraju, będą dochodzić do tych samych wniosków i tej samej wiary – że zbawienie jest darmo, z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ef 2:8-10), że jego ofiara jest doskonała, złożona raz na zawsze itp, itd.
Będą wierzyć w to samo, choć zapewne będą mieć różną formę nabożeństwa.
Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Posted in 1 | 2 Komentarze »