Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Archive for Maj 2009

Sobór Trydencki i Watykański II o mszy

Posted by husyta w dniu Maj 7, 2009

Na forach dyskusyjnych katolicy czasem wyrażają pogląd, że msza nie jest ofiarą, ale tylko przypomnieniem ofiary. Chciałbym, aby tak było, jednak dokumenty KRK wyraźnie negują taki pogląd.

Uchwała Soboru Trydenckiego, z sesji 22, na temat ofiary mszy:
Jeśli ktoś mówi, że ofiara mszy wyraża tylko chwałę i dziękczynienie; albo, że jest tylko wspomnieniem ofiary złożonej na krzyżu i nie ma mocy przebłagalnej; albo, że służy tylko temu, który ja przyjmuje i nie powinna być składana za żywych i umarłych, za grzechy, za kary, zadośćuczynienia bądź inne sprawy konieczne, niech będzie wyklęty” (Kanony o ofierze mszy, Kanon 3).
Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Leave a Comment »

Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania

Posted by husyta w dniu Maj 6, 2009

Co jest główną rzeczą chrześcijańskiego nauczania?
Autor listu do Hebrajczyków (Żydów), tak to ujmuje:

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że
MAMY TAKIEGO ARCYKAPŁANA,
KTÓRY USIADŁ PO PRAWICY TRONU MAJESTATU W NIEBIE,

jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. (Hbr 8,1-2)

Ale Ten SPRAWUJE KAPŁAŃSTWO NIEPRZECHODNIE, ponieważ trwa na wieki.

Dlatego też MOŻE ZBAWIĆ NA ZAWSZE TYCH,
KTÓRZY PRZEZ NIEGO PRZYSTĘPUJĄ DO BOGA,
BO ŻYJE ZAWSZE, ABY SIĘ WSTAWIAĆ ZA NIMI
. Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Protestantyzm, Wszystkie | Leave a Comment »

Katolicy modlą się do zmarłego Jana Pawła 2

Posted by husyta w dniu Maj 3, 2009

www.angora.com.pl-papiez Kardynał Józef Glemp w jednym z pierwszych wywiadów udzielonych po śmierci Jana Pawła 2, powiedział mniej więcej coś takiego:
„Modliliśmy się dużo za Ojca Świętego, będziemy modlić się dalej już do niego, żeby wypraszał nam łaski”.

Kilka dni później na okładce Angory pojawił się rysunek odchodzącego Jana Pawła II z napisem: Ojcze nasz, któryś jest w Niebie… co wywołało wiele oburzenia wśród katolików, choć Angora zilustrowała to, co powiedział kardynał Glemp.

Nie była to odosobniona wypowiedź, gdyż KRK nadal zachęca wiernych do modlitwy do Jana Pawła 2.

Abp Mokrzycki: modlę się do Jana Pawła II
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 16 Komentarzy »

Konstytucja 3 Maja – wolność czy klatka religijna?

Posted by husyta w dniu Maj 2, 2009

3 maja w wielu miejscach są odprawiane okolicznościowe ekumeniczne nabożeństwa, z udziałem protestantów, wychwalających zalety Konstytucji, według której byli uważani za heretyków skazanych na piekło. Konstytucja dawała im pewne swobody religijne, ale jasno komunikowała, że poza Kościołem Rzymsko Katolickim nie ma zbawienia.

Warto spojrzeć na osławioną Konstytucję, gdyż 4 lata po jej ogłoszeniu, Polska zniknęła z mapy Europy.
Te same siły, które stłumiły w Polsce Reformację a w mentalności Polaków zasiały ziarno antysemityzmu, które doprowadziły Polskę do upadku zarówno duchowego, moralnego jak i politycznego, uznały się za religię panującą.

Warto się przyjrzeć jej 1 artykułowi i zadać sobie pytanie, komu oferowała ona wolność a komu klatkę religijną.

I. RELIGIA PANUJĄCA.
Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 2 Komentarze »