Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Archive for 4 czerwca, 2009

Lista grzechów śmiertelnych wg apostoła Pawła

Posted by husyta w dniu 4 czerwca, 2009

Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian podaje listę grzechów, które dyskwalifikują osoby je popełniające z Królestwa Bożego.

1 Koryntian 6:(9) Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. (11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

W kościele w Koryncie byli ludzie, którzy kiedyś popełniali te grzechy, ale kiedy się nawrócili do Jezusa Chrystusa, zostali obmyci z tych grzechów i ich zaniechali.

Jeśli ktoś popełnia któryś z wyżej wymienionych grzechów, to znaczy, że nie narodził się na nowo i nie jest chrześcijaninem, nawet jeśli za takiego się uważa.

Co mają zrobić ci, którzy popełniają w/w grzechy?
Zrobić to, do czego nawoływał Piotr w swoim kazani w dniu zesłania Ducha Świętego:

Dzieje 2:(38) A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Jan 8:(34) Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Sumując te dwa fragmenty, trzeba się upamiętać, wyznać swoje grzechy Bogu, modlić się do Jezusa Chrystusa o pomoc w wyzwoleniu z grzechów, które mają nad władzę nad wolą i życiem człowieka.

Posted in 1 | 2 Komentarze »