Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Archive for Sierpień 2010

I have a dream

Posted by husyta w dniu 19 sierpnia, 2010

Do czego inspiruje cię to przemówienie?
W dniu 28 sierpnia 1963 roku, Martin Luther King, duchowny baptystyczny, wygłosił słynne przemówienie, (uważane za najlepsze publiczne przemówienie XX wieku), które w ostateczności doprowadziło do zniesienia dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych.

Przemówienie to stale na nowo inspiruje do marzenia o rzeczach wielkich, po ludzku mówiąc niemożliwych.
Dla mnie osobiście, jest zachętą do marzenia o tym, aby Polacy odwrócili się od bałwochwalstwa, od oddawania czci obrazom, od modlitwy do zmarłych świętych, od polegania na ofiarach mszalnych, od pijaństwa, cudzołóstwa, oszczerstwa, złodziejstwa i wszelkiego upadku moralnego,
i nawrócili się do Boga w oparciu o raz na zawsze złożoną doskonałą ofiarę Jezusa, do oddawania chwały tylko Jemu, do poznawania Słowa Bożego i honorowania tego, co ono mówi.

Tutaj link do oryginału przemówienia:

A tutaj do spisanego tekstu tego przemówienia.

Posted in Bez kategorii | 1 Comment »