Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Modlitwy do świętych – zakamuflowany okultyzm

Posted by husyta w dniu 24 stycznia, 2011

Zwracanie się do duchów zmarłych, jako do pośredników między Bogiem a żyjącymi ludźmi, jest spirytualizmem, a to z kolei jest formą okultyzmu. Praktyka taka jest bardzo powszechna w katolicyzmie rzymskim.

Katolicy modlą się do zmarłych, których papieże ogłosili świętymi, uprawiając tym samym zakamuflowaną formę okultyzmu, czego Pismo Święte zabrania bardzo mocnymi słowami:

Katolickie Pismo Święte (Biblia Tysiąclecia) tak to tłumaczy fragment, zakazujący zwracania się do zmarłych:
Powtórzonego Prawa 18,10 Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;
18,11 nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych.
18,12 Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.


Zwracanie się do umarłych Biblia szereguje wśród tej samej kategorii grzechów, co wróżby, czary, gusła i uprawianie zaklęć.

Zwracanie się do zmarłych jest okultyzmem, który niestety w Kościele Rzymsko Katolickim przyjmuje zakamuflowaną formę, gdyż uprawiamy jest pod postacią modlitw. Katolicy modlą się do zmarłych, których papieże ogłosili świętymi.

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego odrzuca okultyzm:

„2116. Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu.

Mimo tak jasnego stanowiska wobec okultyzmu w Nowym Katechizmie, KRK nie dostrzega okultyzmu w modlitwach do zmarłych i nie dostrzega w tej praktyce sprzeczności z nauką Jezusa o pośrednictwie do Boga Ojca.

Pan Jezus nauczał, że jest jedynym pośrednikiem do Ojca w niebie.
Jan 14,6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

JP2 nauczał inaczej; ustanowił około 2000 świętych, czyli innych pośredników do Boga. Teraz sam nim zostanie, gdyż 1 maja Kościół Rzymsko Katolicki ma go beatyfikować, tym samym oficjalnie ustanowić go kolejnym pośrednikiem do Boga w niebie. Oznacza to, że katolicy rzymscy będą mogli się zwracać do niego ze swymi prośbami, co faktycznie ma już miejsce, gdyż za zachętą prymasa Glempa, katolicy modlili się do swojego Ojca Świętego zaraz po jego śmierci (zobacz: Katolicy modlą się do zmarłego Jana Pawła 2)

Pan Jezus tez modlił się do Ojca Świętego, (Jan 17:11), ale według niego, Ojcem Świętym był Pan Bóg, a nie biskup Rzymu, który rości sobie miano następcy Chrystusa na ziemi. Swoim następca Pan Jezus ogłosił Ducha Świętego.
(Jan 15,26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.)

Przez tę beatyfikację, Kościół Rzymsko Katolicki jeszcze dalej odejdzie od nauki Jezusa, który jest jedynym pośrednikiem do Ojca w niebie. Nie stosując się do nauki Jezusa, Kościół Rzymsko Katolicki ignoruje również nauczanie Marii, matki Jezusa, która rzekła do sług:
Jan 2,5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

Katolicy rzymscy wolą oddawać cześć obrazom z rzekomymi podobiznami Marii, niż być posłuszni jej nauczaniu. Wolą się kłaniać przed hostią, w której rzekomo jest ukryty Jezus, niż być posłusznym jego nauce.
Wolą się modlić do zmarłych, niż do Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Drodzy Katolicy Rzymscy, wróćcie do nauki Pisma Świętego! Przestańcie modlić się do zmarłych, zacznijcie modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa! Odwróćcie się od tego, co Pismo Święte nazywa obrzydliwością dla Boga.

Komentarzy 27 to “Modlitwy do świętych – zakamuflowany okultyzm”

 1. Gero said

  Tendencyjny ten artykuł jak zwykle postrzeganie kościoła w ramach pobożności ludowej. Trochę więcej wysiłku w przeanalizowaniu tematu poproszę :).

  • husyta said

   Czyżby beatyfikacja JP2 była przejawem pobożności ludowej?

   • dexi said

    Tutaj odnosimy się do Tradycji Kościoła Katolickiego i tradycji modlitwy do świętych. Nie rozumiem, dlaczego próbujesz patrzeć na tę tradycję tylko przez pryzmat Pisma Świętego. Skoro odciąłeś się od jednego z korzeni Kościoła to jednocześnie straciłeś prawo krytykowania Tradycji.

    BTW, czy ty już nie miałeś postu oskarżającego Kościół o modlitwę do świętych?

   • husyta said

    Tradycja modlitwy do świętych ni ma uzasadnienia biblijnego. Kropka. Jeśli stawiasz Tradycję ponad Pismo Święte, to weź pod uwagę słowa Jezusa z ewangelii Mateusza 15:(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: (8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. (9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

  • luter said

   Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo [Mojżeszowe]! Są bowiem bezużyteczne i puste. Sekciarza po jednym lub drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. (Tt 3:9-11)

   • dexi said

    „przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma” (Dz 17,11)

    No właśnie, jedyni, którzy się kłucą to protestanci. Przed Watykanem II nawet nie uznawaliśmy was za Chrześcijan i mogących się zbawić. Gdyby Nie Vaticanum Concilium II nawet byśmy z wami nie dyskutowali.

   • husyta said

    Dzięki za szczerość, Dexi. Gdybyś sięgnął trochę dalej do historii, to byś mógł napisać, że kiedyś takich jak ja palono na stosie, wysyłano na galery, skazywano na banicję, torturowano, itp.

   • dexi said

    Protestanci byli zagrożeniem dla dotychczasowego porządku świata. W większośći to władza świecka odpowiadała za inkwizycję. Niestety, nawet najokrutniejsza inkwizycja Hiszpańska była kierowana przez świeckich. Czarna plama na historii Kościoła to wykonywanie inkwizycji w innych państwach.

    Radzę jednak patrzenie na sprawę Inkwizycji obiektywnie: gdyby Chrześcijaństwo nie było jedynym spoiwem Europy, to Inkwizycji by nie było. Dlatego właśnie były również krucjaty. Przecież władcy by się nie zgodzili na nie, gdyby nie ważność Kościoła dla niektóych narodów. Atak na Kościól był jednocześnie atakiem na władzę.

 2. gero said

  Mam nadzieje ,że tego komentarza(pewnie niewygodnego dla ignorantów)nikt tym razem nie wykasuje.Otóż w Kościele Katolickim nie istnieje nic takiego jak modlitwa do zmarłych.Każdy ma prawo prosić o wstawiennictwo kogo chce.Czy bracia odłączeni nie korzystają z dobrodziejstwa modlitwy wstawienniczej?Skoro wierzymy wszyscy w moc krzyża naszego Pana ,wierzymy w zbawienie to kto to jest dzisiaj umarły w kontekście tej wiary?????Czy życie w wieczności jest śmiercią?Zamiast walczyć z ,,cieniami rzeczy przyszłych” lepiej zadbać o swoje zbawienie a nie powielać do znudzenia teksty niedouczonych teologów.A skoro o grzechach mowa, to rozłam jest również grzechem!!!(Sprawdź w swojej ,,protestanckiej Biblii”-na pewno znajdziesz ten fragment, taki czy inny były katoliku)

  • husyta said

   Drogi Gero, ciekawe rzeczy piszesz, twierdząc, że „w Kościele Katolickim nie istnieje nic takiego jak modlitwa do zmarłych.” Zgadzam się. W Kościele Katolickim, czyli Powszechnym, nie ma modlitwy do zmarłych, ale w Kościele Rzymsko Katolickim, który już dawno przestał być Kościołem Powszechnym, modlitwy do zmarłych są na porządku dziennym. Katolicy Rzymscy modlą się do zmarłej Marii, do zmarłej Faustyny, do zmarłego JP2 oraz do tysięcy innych zmarłych, których papieże ogłosili świętymi.
   O modlitwę wstawienniczą można prosić tych, którzy żyją, a nie umarłych. Czyżby z chwilą śmierci umarli otrzymali atrybut wszechobecności i wszechwiedzy? Jeśli chciałbyś prosić o wstawiennictwo JP2, a w tym samym czasie uczyni to miliony innych Katolików Rzymskich, to do kogo najpierw on przyleci, aby go wysłuchać? Aby móc wysłuchiwać próśb o modlitwy wszystkich ludzi naraz, musiałby mieć atrybut boskości.
   Czy potrafisz odróżnić pomiędzy człowiekiem żyjącym a umarłym? Literalnie? Fizycznie żyjącym i fizycznie umarłym?
   Człowiek żyjący fizycznie musi się narodzić duchowo. Póki żyje, jest to możliwe; aby tak się stało, musi powierzyć swe życie Jezusowi. Nie słyszałem, aby JP2 powierzył swoje życie Jezusowi. Zawsze je powierzał zmarłej fizycznie Marii.
   O modlitwę wstawienniczą mogę prosić osobę żyjącą fizycznie, która narodziła się duchowo. Kiedy umrze fizycznie, nie mogę się już do niej zwracać, gdyż Pismo Święte zabrania zwracania się do umarłych.
   Modląc się do zmarłych, Katolicy Rzymscy nie są jedno z Jezusem, który nauczał, że nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przez niego.
   Zachęcam do lektury Pisma Świętego, bo z tego co piszesz wynika, że jego treść nie jest ci znana.

   • dexi said

    Więc podsumujmy:
    1. Wierzysz, że powinniśmy żyć na ziemi i modlić się do Jezusa… no i jeszcze wierzyć w Pismo Święte tak samo mocno jak w Jezusa (a może nawet bardziej).
    2. Wierzysz, że ludzie po śmierci pozostają martwi.

    Więc, jeśli Jezus był człowiekiem i umarł na krzyżu, to, protestancko-logicznie myśląc, modlimy się do trupa na krzyżu. No nareszcie zrozumiałem.

    Jezus więc mówiąc do łotra na krzyżu „dziś ze mną będziesz w niebie” potwornie go okłamał. Bo tak naprawdę ten łotr jest martwy i jeszcze nie jest w niebie. Dodatkowo, nawet jeśli jest żywy, to pewnie daleko od Jezusa i nie może z nim nawet rozmawiać.

    Twoja logika jest dziwna. Bardzo dziwna. Już nawet przestałem mówić ci o tradycji, bo zauważyłem, że to przestało mieć większy sens.

   • husyta said

    Z protestanckiego punktu widzenia, Pan Jezus zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, gdzie wstawia się za tymi, którzy przez niego przychodzą przed tron łaski.

   • dexi said

    Czyli jednak wasza wiara jest nielogiczna. Z jednej strony jest zmartwychwstanie, ale z drugiej strony, raczej go nie ma. Święci są, ale ich nie ma. Grzech istnieje; zabiję człowieka, ale i tak dostanę się do nieba, bo wierzę w Chrystusa. Kościół Katolicki jest „be”, ale heretyccy protestanci są „cacy”.

   • husyta said

    Wiara biblijna jest bardzo logiczna. Wierzący osobiście modlą się do zmartwychwstałego Jezusa, w przeciwieństwie do katolików, którzy proszą o taką modlitwę zmarłych. Potrzeba olbrzymiej wiary, by wierzyć, że zmarli wysłuchują takie prośby.

  • husyta said

   Oto nowy przykład nawoływania katolików, aby modlili się do zmarłych:

   Na http://franciszkanska3.pl/Prosze-o-modlitwe,a,7231 jest zaproszenie:
   Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują modlitwy.

   Dopisujcie swoje intencje. Każdego dnia o godzinie 21.37 będziemy prosić Boga za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II o wysłuchanie naszych modlitw. …

   A oto przykłady wpisanych tam modlitw do zmarłego JP2:

   … Proszę o modlitwę do Jana Pawła II za ciężko chorego Daniela, który jest w ciężkim stanie w szpitalu.
   …Proszę Cię Boże przez wstawiennictwo Ojca Świętego Jana Pawła II o szczęśliwy i udany wyjazd. Proszę o łaskę cierpliwości i zaufania, a także abym umiała mądrze kierować swoimi emocjami.
   …Proszę Ojcze Święty o modlitwę o uzdrowienie mojego taty Józefa z choroby nowotworowej. Wstaw się za nim przed tronem Matki Najświętszej.

   Gdyby Katolicy znali choć trochę Pismo Święte, modliliby się w imieniu Jezusa.

   • dexi said

    Katolicy modlą się do Jezusa. Ponieważ uważamy, że dzięki swojemu pobożnemu życiu dostali sie do nieba, mają oni lepszy dostęp do Jezusa niż ci, którzy są na ziemi. Po drugie, daje to nadzieję, że my też kiedyś będziemy z nimi.

    Poza tym, dlaczego miałbym się modlić w imieniu Jezusa? On jest Bogiem, więc wolę się do niego modlić niż w jego imieniu.

    W sumie „róbta co chceta”. Jeśli modlisz się do Jezusa, niewierząc w istnienie świętych, aniołów, itp. to twoja wola.

    Kościół Katolicki nie jest ruchem Biblijnym. Jego głównym zadaniem jest doprowadzenie jego wiernych do zbawienia, a nie czytanie Biblii i rozsądzanie nad starym tekstem czy mamy się modlić do świętych czy nie.

    Nadal mnie dziwi jednak stosunek twój do Kościoła Katolickiego. Tak, jakby jedynym celem twojej kongregacji było niszczenie Kościoła. Przecież jest wiele innych Kościołów, które są w nim w komunii, wierzą podobnie, a jakoś celem jest tylko Rzymskie Jej skrzydło.

   • Spartqus said

    Dexie powiedział(a): „Poza tym, dlaczego miałbym się modlić w imieniu Jezusa? On jest Bogiem, więc wolę się do niego modlić niż w jego imieniu.” Właśnie w tym rzecz. Jezus nigdy nie twierdził, że jest tą samą osobą co Bóg Ojciec. To, że powiedział: „Proście Ojca w imię moje.” a także w wielu innych wypowiediał wskazywał na odrębność istoty Ojca i swojej, dobitnie wskazuje że jest inną osobą, samodzielnym osobnym bytem. Dlatego powiedział jak powyżej. To logiczne. Mętna babilonska doktryna trynitariańska w wydaniu pseudochrześcijańskiego kościoła zaciemnia ten czytelny przekaz biblijny do tego stopnia że w oparciu o przeświadczenie o tożsamości Jezusa i Ojca, podważa własne słowa Jezusa, zamias się znich uczyć.

    Ale dzięki za szczerość: „Kościół Katolicki nie jest ruchem Biblijnym. Jego głównym zadaniem jest doprowadzenie jego wiernych do zbawienia, a nie czytanie Biblii i rozsądzanie nad starym tekstem (…)”

    List 2 do Tymoteusza 2:3,4 wyraźnie pokazuje związek pomiędzy zbawieniem a poznaniem prawdy. Jezus Chrystus powiedział: Słowo twoje jest prawdą. Czytał i cytował to słowo przeciwstawiając je tradycyjnym wierzeniom niezgodnym z tym Słowem. Tak czynili jego uczniowie krzewiąc prawdziwe chrześcijaństwo, co wynika z Dziejów Apostolskich i reszty NT. Pogarda KRK dla natchnionego Słowa Bożego wyraźnie pokazuje, że na próżno czczą Boga, bo jako nauk uczą rzeczy ludzkich nie Boskich. Izajasza 29:13. Mateusza 15:3-8

    Nie da się poznać Boga lekceważąc jego natchnone słowo. 2 Tymoteusza 3:16

 3. Kris said

  Dla mnie Jezus Chrystus jest wszechobecnym współczującym Bogiem. Tylko do niego można się modlić ( i dwóch innych Osób w Trójcy Świętej). Modlitwa do świętego daje mu część boskich atrybutów: choćby wszechobecność. Więc albo święci są bogami, albo Bóg nioe wystarcza. I jedno, i drugie to bzdura dla wierzącego.

 4. ds said

  Dexi napisał/ napisała …cyt”Kościół Katolicki nie jest ruchem Biblijnym. Jego głównym zadaniem jest doprowadzenie jego wiernych do zbawienia, a nie czytanie Biblii i rozsądzanie nad starym tekstem czy mamy się modlić do świętych czy nie.”
  ………..Jestem wyznania KRK i przepraszam wszystkich CHRZESCIJAN ZA TEN CYTAT PSEUDO Chrześcijanina.DEXI.
  Toz to dopiero herezja i pieniactwo. Dla nas katolików Biblia jest NAJWAŻNIEJSZA !!!! i tu nie ma 2 zdań., potem dopiero katechizm KK . I tu malutka dygresja jak ważnym wydaje sie ten, kto mądrze prowadzi NAS do zbawienia!!!Pomimo,że Dexi ogłasza się jako katolik KRK potrzebne jest mu/jej POMOC dojrzałego chrześcijanina/księdza/pastora lub DUCHA ŚWIĘTEGO Z Boską mądrością , aby zrozumiała sens I ISTOTĘ WIARY !!!! BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY JEGO SYN JEZUS CHRYSTUS I DUCH BOŻY A cała reszta to dogmaty, kanony itp. JESTEŚMY Chrześcijanami a więc pozdrawiam wszystkich wierzących w Boga w Trójcy Jedynego: OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO!

  • Dexi said

   Panie Ds, nie wiem z jakiej sekty się wyrwałeś, ale Katolicyzm to nie tylko Biblia. Nieraz już pisałem, że traktujemy na równi Biblię i Tradycję Apostolską. Tradycja nie jest tylko dodatkiem. Nikt nie wie więcej o Ojcu, jak Syn. Nikt nie wie więcej o Kościele niż poprzednie pokolenia. Ale Kościół Katolicki nie dlatego zabraniał czytać Pisma, bo nie uważał go za ważne. Jest kilka powodów. Po pierwsze Kościół Katolicki uważał, że Pismo Święte jest bardzo ważne i powinni go czytać ludzie, którzy mają jakąś wiedzę, nie próbują go wykorzystać do walki z kimkolwiek, itd.

   Ruchy biblijne powstały podczas reformacji. Chcieli wrócić do korzeni przez bazowaniu na Piśmie Świętym. Zapomnieli jednak, że Pismo Święte wcale nie musi być kompletne, wcale nie musi być dobrze przetłumaczone, no i nie istnieją oryginały. Nawet poprzednie odłamy Kościoła Katolickiego, sprzed reformacji, nie opierały się tylko na Biblii. Oznacza to, że protestanci źle robią opierając się tylko o Pismo Święte. Nie ma to już wielkiego znaczenia, ponieważ osoby teraz wierzące w Protestantyzm nie są tej wierze winni – oni ją już nabyli.

 5. buzinka said

  Pierwszy raz jestem na tej stronie. Czytam i oczom nie wierzę!!!!!! Może poszlibyście sobie potrenować na worku terningowym (takim dla bokserów) to emocje opadną. Na siłę każdy próbuje udowodnić swoje racje… a gdzie przykazanie o miłości do bliźniego? Jeżeli ktoś jest za zasłoną to nikt mu nie przetłumaczy co jest tak naprawdę prawdą!!! Jedno jest pewne i prawdziwe – Słowo Boże a co za tym idzie że to JEZUS I TYLKO JEZUS UMARŁ NA KRZYŻU ZA TWOJE I MOJE GRZECHY I Z ŁASKI PRZEZ WIARĘ BĘDZIEMY ZBAWIENI!!!!!!!!! Z ŁASKI PRZEZ WIARĘ!!!!! Nie uczynkami nie tradycjami!!!! Z ŁASKI PRZEZ WIARĘ ŻE JEZUS I TYLKO JEZUS UMARŁ ZA NASZE GRZECHY!!!! Pan Jezus powiedział… idźcie i głoście ewangelię. Nigdzie nie przeczytałam na siłę ciągnijcie ludzi do Boga.
  Biblia jest logiczna bo jest PRAWDĄ!!!! ale do tego trzeba jeszcze wiary!!! Nie tytułów naukowych i wiedzy historycznej i archeologicznej. Jeżeli prowadzi Ciebie Duch Święty to zrozumiesz z Biblii każde słowo!!!!
  Nie przepychajcie się słownie bo Bogu napewno się to nie podoba!!!!!

  • dexi said

   Ja tu jestem dla obrony mojej wiary, bo jest ona atakowana. Nie mam zamiaru tu nikogo nawracać, ani rzucać na stos. Pojawi się tu kolejne oskarżenie na temat Kościoła Katolickiego, to ja tu wrócę.

  • Tadeo said

   Buzinka bardzo mi sie podoba twoje rozumowanie .Samo Slowo Boze mowi wprost …rozwaz wszystko co mowie , a Pan da ci zrozumienie wszystkiego…a Pan jest Duchem , gdzie zas Duch Panski tam wolnosc …znam ksiazke w ktorej ktos na 400 stronach rozmazyl sie i opisuje kult Maryji , ten ktos jest po studiach teologicznych w Watykanie , a szkoda bo niby taki uczony a o Bogu ani slowa i wszystko na podstawie KKK i dogmatow i tradycji itp ,itd .Sam Pan Jezus powiedzial : wyslawiam cie Ojcze ,Panie nieba i ziemi ,ze zakryles te rzeczy przed wielkimi i uczonymi a objawiles je prostaczkom…a wszystko sprawia jeden i ten sam Duch ,rozdzielajac poszczegolnie kazdemu jak chce…aby zajasnialo poznanie chwaly Bozej ktora jest na obliczu Chrystusowym…jemu niech bedzie chwala teraz i na wieki wieczne .Amen.

 6. xxxxxxxx said

  nie wolno pod zadnym pozorem zwracac sie do zmarlych

  • dexi said

   to ci tak powiedział? Jezus? A ja myślałem, że on jest zbawieniem, i od czasu swojej śmierci otworzył on bramy niebios. Coś wasza teologia szwankuje.

 7. Aetherius said

  aczkolwiek jest delikatna roznica miedzy wywolywaniem ducha zeby zdobyl dla nas pieniadze a modlitwa do beatyfikowanej osoby o uzdrowienie czy pomoc finansowa w tarapatach 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: