Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

W Meksyku oddają cześć woskowej figurze i krwi JP2

Posted by husyta w dniu 28 grudnia, 2011

Niemiecka Telewizja ZDF zrealizowała film o kulcie relikwii pt. „Siedem głów Jana” (Die sieben Häupter des Johannes). Tytuł nawiązuje do rzekowmych relikwii po Janie Chrzcicielu, którego czaszki są przechowywane w siedmiu miejscach.

Meksyk - JP2 w szklanej trumnie

Woskowa figura JP2 w szklanej trumnie


Woskowa kukła JP2 w szklanej trumnie
Na początku filmu pokazany jest Meksyk, gdzie katolicy oddają cześć woskowej figurze JP2, włożonej do szklanej trumny. Na piersiach figury ubranej w papieskie szaty, umieszczono relikwiarz z 7 ml krwi papieża, podobno pobranej na krótko przed jego śmiercią.

Kropla krwi JP2 dla Roberta Kubicy
Pamiętamy dobrze, że krew papieża po raz pierwszy pojawiła się „w obiegu” po wypadku Roberta Kubicy, kiedy to kardynał Dziwisz podarował mu kropelkę krwi papieża, w nadziei, że ta uratuje życie kierowcy. (Kubica dostał krew papieża – Wprost24, 11 luty 2011).

Krew i ząb JP2 w Krakowie
Z kolei na początku maja, tuż po beatyfikacji JP2, która miała miejsce 1 maja 2011, do Krakowa trafił ząb i ampułka z krwią JP2. (Ząb i krew Jana Pawła II to „ponura groteska).

„Kard. Dziwisz zdradził, że otrzymał ząb Jana Pawła II, który lekarze przez przypadek wybili papieżowi, ratując jego życie po zamachu w 1981 r.” […]
„Kardynał mówił też, że wcześniej otrzymał dwie ampułki z krwią Jana Pawła II, którą lekarze pobrali w ostatnim dniu życia papieża.”

Nie są ty jedyne ampułki z krwią pobrane w ostatnim dniu życia papieża. Z wypowiedzi kardynała dowiadujemy się, że dwie inne ampułki z krwią papieża zostały w szpitalu.

„- Potem dowiedziałem się, że dwie inne ampułki z krwią pobraną podczas badań zachowały się w szpitalu Bambino Gesu – mówił metropolita krakowski. Pracujące w szpitalu siostry przekazały je do Watykanu. Jedna z tych ampułek została włączona do relikwiarza z fundacji Benedykta XVI, który wierni widzieli 1 maja podczas beatyfikacji Jana Pawła II.

Druga ampułka wróci do szpitala – powiedział metropolita krakowski.”

Cztery ampułki z krwią
Istnienie czterech ampułek z krwią potwierdził Watykan na krótko przed beatyfikacją JP2. Zobacz: Watykan wyjaśnia skąd pochodzą relikwie z krwią papieża.
W nocie opublikowanej pod koniec kwietnia 2011 napisano:
Stosowne jest krótkie, ale precyzyjne wyjaśnienie w sprawie pochodzenia tej relikwii. W ostatnich dniach choroby Ojca Świętego personel lekarski pobierał krew do dyspozycji Centrum Transfuzji Krwi szpitala Bambino Gesu w celu ewentualnej transfuzji„.

„Ośrodek ten, kierowany przez profesora Isacchiego, był odpowiedzialny za ten rodzaj zabiegu medycznego wobec papieża. Jednak później nie nastąpiła żadna transfuzja, a pobrana krew była przechowywana w czterech małych pojemnikach. Dwa z nich pozostały w dyspozycji prywatnego sekretarza papieża Jana Pawła II, kardynała Dziwisza; dwa inne zostały w szpitalu Bambino Gesu, wiernie strzeżone przez tamtejsze siostry” – poinformował Watykan.”

Skąd zatem wzięła się ampułka z 7 ml krwi JP2 w relikwiarzu w Meksyku? Czy to prawdziwa krew JP2, czy mistyfikcja?
Ile krwi pobrano od papieża w ostatnich dniach jego życia? I gdzie niebawem pojawią się kolejne relikwiarze z krwią papieża?

Kult krwi i figury papieża jest sprzeczny z drugim przykazaniem, wykasowanym z dekalogu katolickiego, a które brzmi:
Księga Wyjścia: 20,4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
20,5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.

PS.
1. Relikwiarz z krwią Jana Pawła II został umieszczony w dniu 20.10.2011 kaplicy szpitala pediatrycznego Bambino Gesu (Dzieciątka Jezus) w Rzymie.
Do tej pory ampułka z krwią polskiego papieża, pobraną w ostatnich dniach jego życia, była przechowywana przez zakonnice pracujące w tym watykańskim szpitalu, położonym na wzgórzu Janikulum.
Obecnie zaś mogą ją zobaczyć wystawioną w kaplicy pacjenci i ich rodziny.[…]
Druga przechowywana w Rzymie relikwia z krwią Jana Pawła II znajduje się w skarbcu urzędu papieskich celebracji liturgicznych w Watykanie. Została ona wystawiona 1 maja podczas beatyfikacji na Placu świętego Piotra.

2. Według informacji z 27.12.2011, Kolejna kropla krwi JP2 została umieszczona w relikwiarzu Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

3. W Kieżmarku na Pomorzu maja tylko jedną kroplę krwi:

Według abp Głódzia, relikwie wstawiają się za nami.
„- Jan Paweł II przez lata posługi Kościołowi i światu towarzyszył we wszystkich poczynaniach i towarzyszył nam – mówił abp Sławoj Leszek Głódź. – Wielu z nas spotkało go czy to na szlaku papieskich podróży czy pielgrzymując do Rzymu. Dziś Ojciec Święty pielgrzymuje do nas w relikwiach, w swojej cząstce krwi, która jest wśród nas w tym relikwiarzu – mówił metropolita gdański. Zaznaczył, że te relikwie Jana Pawła II „pozostaną na zawsze, by odbierać cześć i chwałę, by wstawiać się za nami wszystkimi

Coraz większa we mnie ciekawość, skąd wzięła się krew JP2 w Meksyku. Ampułek z krwią musiało być więcej niż cztery.

Komentarze 22 to “W Meksyku oddają cześć woskowej figurze i krwi JP2”

 1. . said

  Rzymsko-katolickie bałwochwalstwo

 2. Robson said

  Być może pobieranie krwi było bezpośrednią przyczyną śmierci JP II ???

  • husyta said

   Wygląda na to, że nie tylko kardynał Dziwisz dysponuje krwią zmarłego JP2, co znaczy, że tej krwi utoczono z niego sporo. Teraz jest wykorzystywana do tworzenia relikwii a tym samym ściągania tłumów do miejsc, w których są one wystawiane na publiczny pokaz. Zobaczymy, w ilu miejscach pojawią się jeszcze relikwie z krwią.

 3. …gdyby to wszystko bylo rodem z psychiatryka…to jeszcze nie byloby takie straszne…niestety to jest rodem z samego piekla……

 4. stenia said

  Ależ to straszne bałwochwalstwo!!!!!!!!!!!!

 5. Mieczysław Szyło said

  Tak jest, żyjemy u progu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół (oblubienicę). Wszystko świadczy o tym. Poruczam również list św. Pawła do Rzymian 1; 18 – 32. Ludzie dzisiaj nie mogą się usprawiedliwić tym, że nie wiedzieli czy też, że nie znali Boga. W dobie tak rozpowszechnionych mas mediów jak i samego internetu, nie można powiedzieć – nie wiedziałem, nie maiłem czasu, itd, itp. Biblia jest osiągalna niemal wszędzie, i każdy może ją kupić w każdej księgarni cz też nawet kiosku. Zdewaluowało się Słowo Boże (Pismo Święte, Biblia) u zdecydowanej większości ludzi, dlatego też Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak że wierzą kłamstwu a nie Prawdzie, którą jest sam Jezus Chrystus (2 Tes. 2; 11, 12 i Ew. Jana 14; 6).
  Mamy dlatego takich rodziców, którymi rządzą dzieci. Dlatego też, jest coraz więcej rozwodów, aborcji, narkomanii, homoseksualizmu, pornografii, można by tak mnożyć przykłady. Przyczyna jest prosta: Ludzie wyrzucili Jezusa Chrystusa skąd się tylko da, bo On zostawił nam Słowo, które jest oskarżycielem wszystkich grzeszników, a ludzie tego się boją (objawienia prawdy o nich i ich życiu. Smutnie, ale prawdziwe.
  Mieczysław

  • magda said

   A homoseksualistow to kto „stworzyl”?

   • husyta said

    Homoseksualizm jest jednym z ostatnich stadiów upadku duchowego i moralnego człowieka. Jest rezultatem wydania człowieka na pastwę jego pożądliwości i buntu wobec Boga. Ma związek z kultem obrazów i figur. Pisze o tym Paweł w liście do Rzymian 1
    (18) Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią.

   • magda said

    Homoseksualizm to nie tylko „bzykanie”:) to tez milosc do drugiego czlowieka. Ogladnij film „Breckback Mountain”. Najbardziej homoseksualistow nienawidza ci ktorzy sami nimi sa i chca to ukryc. Biblia na szczescie nie jest wyrocznia co dobre, a co zle, a msciwy, zazdrosny i niedowartosciowany biblijny Bog nami nie rzadzi.

   • magda said

    Hej Husyto, dopiero teraz zauwazylam, ze to Ty odpowiedziales na moj post. Ale film zobaczyc warto.

   • Bartek said

    Do Magdy – nawróć się! Ktoś Ci wpoił jakieś chore spojrzenie na świat, to nie jest miłość. Ja Ci podam przykład – patrząc na świat w ten sposób to nie ma różnicy między homo a zoofilem, no bo jeśli zoofil kocha i dba o swoją kozę myje ją wyprowadza na spacer, robi jej wspaniałe pyszne i zdrowe jedzonko takie jak kozy lubią najbardziej, a oprócz tego uprawia z nią seks, ale koza lubi to bardzo, zwierze nie cierpi to wedle Twojego toku myślenia nie ma nic w tym złego, jeszcze niech wezmą ślub i zaadoptują chomika. Albo inny przykład co w tym złego że matka będzie uprawiać seks z 12 letnim synkiem, oboje tego chcą i ‚kochają’ się syn zakłada gumkę więc nie będzie chorych dzieci, tata się na to godzi bo jest ‚TOLERANCYJNY’ a sam uprawia seks z swoją 10 letnią córką bo ona to lubi i nie ma nic przeciwko – nowoczesna, ‚kochająca’ się i ‚tolerancyjna’ rodzinka, dołożyć do tego zbiorowy seks całej rodziny i nie ma nic w tym złego bo wszyscy są zadowoleni…. do tego prowadzi dzisiejszy świat, takie rodziny już są….
    A co do tego – „Biblia na szczescie nie jest wyrocznia co dobre, a co zle, a msciwy, zazdrosny i niedowartosciowany biblijny Bog nami nie rzadzi.”
    -po pierwsze Słowo Boże jest wyrocznią
    -po drugie Bóg nie jest mściwy lecz SPAWIEDLIWY,
    -po trzecie zazdrosny w pewnym sensie jest, dlatego że chce mieć wszystkich ludzi po to żeby szatan ich nie zniszczył!
    -po czwarte Bóg jest dowartościowany bo jest najpotęzniejszą osobą we wszechświecie i ponad nim, jest ponad wszystkim i ‚pstryknięciem palca’ – może uczynić wszystko, jego nieskończenie mała cząstka jest nieskończenie większa od Ciebie… A swoje istnienie zawdzięczasz temu właśnie Bogu którego obrażasz, to tylko Jego wola że jeszcze żyjesz
    -po piąte „Bog nami nie rzadzi” – tu masz po części rację, bo mną rządzi Tobą nie rządzi, dlatego że dał Ci wolną wolę i jeśli Ty nie podporządkujesz się Jemu Twoim Panem będzie szatan i to on będzie miał nad Tobą władzę, Ty nie musisz o tym wiedzieć, szatan w przeciwieństwie do Boga ukrywa swoją tożsamość a najczęstszej podaje się za Boga….
    Dlatego mamy Jezusa – imię ponad wszelkie imię – jedyny ratunek, i ja wole swoje wycierpieć na tej ziemi i pokutować za grzechy bo należy się chwała Bogu, który daje wieczne życie bez cierpienia i płaci za to własnym życiem!
    TO JEST MIŁOŚĆ!!!
    Żeby Cię przekonać to dodam że często dziękuję Jezusowi za to że zapłacił karę za mój grzech HOMOSEKSUALIZMU, jestem szczęśliwy że Bóg uwolnił mnie z wypaczonego spojrzenia na świat, że przejrzałem na oczy, że nie jestem już pod władzą szatana który daje podróbkę miłości!

 6. husyta said

  W Kieżmarku na Pomorzu maja tylko jedną kroplę krwi:
  http://ekai.pl/diecezje/gdanska/x47848/kiezmark-na-pomorzu-wprowadzenie-relikwii-bl-jana-pawla-ii/
  Według abp Głódzia, relikwie wstawiają się za nami.
  „- Jan Paweł II przez lata posługi Kościołowi i światu towarzyszył we wszystkich poczynaniach i towarzyszył nam – mówił abp Sławoj Leszek Głódź. – Wielu z nas spotkało go czy to na szlaku papieskich podróży czy pielgrzymując do Rzymu. Dziś Ojciec Święty pielgrzymuje do nas w relikwiach, w swojej cząstce krwi, która jest wśród nas w tym relikwiarzu – mówił metropolita gdański. Zaznaczył, że te relikwie Jana Pawła II „pozostaną na zawsze, by odbierać cześć i chwałę, by wstawiać się za nami wszystkimi”

 7. ilrokita said

  Istne bzdury i szkoda sobie głowy zawracać takimi informacjami….

 8. marco said

  Nie ma się co przejmować pseudo blogiem jakiegoś husyty. Psy szczekają, karawana idzie dalej.

  • husyta said

   Kiedy katolicy nie mają nic do powiedzenia, wtedy bagatelizują i wyśmiewają argumenty przeciwko ich nauce, a odwoływanie się do Pisma Świętego jest dla nich szczekaniem psa, co pokazuje, jaką ma ono dla nich wartość. Czują się bezpiecznie w swojej karawanie, nie przyjmując do wiadomości, że zmierza ona na zagładę.

 9. Daniel said

  Szanowny Panie ”Husyta”.i najszanowniejsza droga redakcjo bloga.
  Nazywam się Daniel Socha.Jestem członkiem tak znienawidzonego przez was Kościoła katolickiego.Chciałbym zaświadczyć tu i wszystkim czytającym jak doświadczam łaski Pana Boga w tej wielkiej ”nierządnicy”,”antychryście”,”szatańskim Babilonie”(wymyślam tu tytuły Kościoła Katolickiego nadane przez wiele ”grup”).Mogę zaświadczyć o łaskach jakie otrzymywałem i otrzymuję w sakramencie pokuty i pojednania oraz przede wszystkim w sakramencie Eucharystii.Kocham Jezusa Chrystusa za to że daje mi siebie codziennie,że ta ofiara która została definitywnie raz dokonana na krzyżu i nie potrzeba żadnej innej,ponawia się,uobecnia,co paradoksalnie daje mi życie!!.Kocham Jego Mistyczne Ciało jakim jest Kościół i będę go zawsze bronił-ba! jak będzie potrzeba oddam życie.

  • husyta said

   Szanowny Panie Danielu, doceniam szczerość i gorliwość w wyznawaniu swojej wiary. Problem w tym, że bardziej Pan wierzy w wymysły papieskie niż nauki Jezusa. Mówiąc o nienawiści, jest Pan typowym katolickim fanatykiem, który stawia zarzut nienawiści każdemu, kto nie akceptuje nauk papieskich. Mógłbym postawić Panu zarzut nienawiści do Jezusa, który powiedział, że jeśli go miłujemy, to będziemy się modlić w jego imieniu. Jeśli ktoś modli się w innym imieniu, na przykład Marii, 2 tysięcy świętych ustanowionych przez JP2, czy w imieniu JP2, nie miłuje Jezusa.
   Jan 14: (13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. (14) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. (15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

   I jeszcze jedno odnośnie nienawiści – KRK zasłużył sobie na określenia „nierządnicy”,”antychrysta”,”szatańskiego Babilonu”, gdyż był największym prześladowcą chrześcijan na przestrzeni historii, a jego duchowieństwo należało do najbardziej zdemoralizowanych grup społecznych. Dzisiaj KRK nie rozpala już stosów i nie poddaje torturom inaczej wierzących, jednak proszę popatrzeć na życie seksualne swoich duchownych: dominuje konkubinat, ale niestety są przypadki homoseksualizmu i pedofilii. W tym temacie, duchowieństwo katolickie jest wielkim zgorszeniem.

   • Ale dobrze, że przynajmniej odnajduje tam w KRK jakieś wartości i pociechę, a co do tego fanatyzmu katolickiego. No cóż broni czegoś co jest jemu bliskie. Być może takie ma poznanie i nie potrafi inaczej. KRK nie jest sektą (kiedyś tak myślałem). Jest Kościołem chrześcijańskim potrzebującym bardzo gruntowych reform. Niechaj Duch Św. dociera także do serc szukających zbawienia w Jezusie w KRK i niechaj tam działa i zbawia tych wszystkich, którzy otworzą dla Niego (Jezusa) serce. Mimo wszystko tam także jest zwiastowane Słowo Boże … Soli Deo Gloria!

   • Tadeo said

    Witam wikariusza.Ja tez wiele lat odwiedzalem kosciol, na religie chodzilem itd. Lecz teraz w moim obecnym zyciu gdy uwierzylem sercem w Pana Jezusa stalem sie innym czlowiekiem a po zapoznaniu sie z Jego Slowem stwierdzilem ze w tym kosciele co bylem to uczono nas wszystkiego co nie jest prawda zawarta w Bibli i nie potrzeba byc teologiem aby wszystko zrozumiec .Moge tylko stwierdzic i co wiecej udowodnic na podstawie Bibli ze nauki tam udzielane oparte sa wylacznie na dogmatach ,tradycji i przepisom Urzedu Nauczycielskiego Kosciola oraz KKK . Sprzeczne nauki i balwochwalstwo do potegi i zamiast przyblizac ludzi do Boga to sie im ciemnote w puste glowy wklada a wiadomo ze jesli ktos nic nie wie z Pisma Swietego to jak ma poznac prawde ???
    Szkoda ze z tym zwiastowaniem jest bardzo na bakier a prawda jest ukrywana i nie ma odwaznych do jej ujawnienia bo bardziej liczy sie pieniadz niz wiara….

 10. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.

  Please let me know where you got your theme. Thank you

 11. kimma said

  Bardzo dobrze,we wrześniu całkowicie żegnam się z kościołem katolickim na wieki.Nie będę firmował swoim nazwiskiem tej bałwochwalczej instytucji,nie będę się modlił za ten pedofilski,pedalski i lesbijski kler aby był zbawiony.

 12. Bartek said

  patrzcie na to to krzyż Pawła VI – ten demon na krzyżu ma 3 pazury a nie dłonie, z takim samym krzyżem chodził jp2 ! kto jest ich panem?..
  http://i1.wp.com/gazetawarszawska.com/wp-content/uploads/2013/05/C031_scorzelli.jpg?resize=350%2C591

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: