Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Archive for the ‘Historia’ Category

Jan Długosz o rzekomej napaści Husytów na Jasną Górę

Posted by husyta w dniu Maj 14, 2009

Czasem ludzie opowiadają, jakoby cięcie na twarzy cudownego obrazu Marii na Jasnej Górze zostało zadane przez Husytów. Legenda ta została stworzona po to, aby ludzi straszyć Husytami i zrażać ich do nauk, które głosili.
Pisze o tym ksiądz Kracik w artykule „Jak Władysław Opolczyk Jasnej Góry nie fundował”
W Wielkanoc 1430 r., podczas napadu na klasztor jasnogórski, obraz został odarty ze złota, pereł i wotów oraz uszkodzony. Podejrzenie padło na husytów z pobliskiego Śląska. Król Jagiełło zamierzał nawet uderzyć na nich zbrojnie. Z czasem okazało się jednak, że świętokradztwa – aczkolwiek nie dla profanacji, lecz dla rabunku – dokonali polscy katolicy, kilku szlachciców, którzy dobrali sobie kompanów z Czech, Moraw i Śląska. Ukarano ich więzieniem. Kilkadziesiąt lat później opisał to dokładnie i uczciwie Długosz. W legendach napastnikami pozostali oczywiście husyci (naród wolał tę wersję i jej trzymali się kaznodzieje), którzy mieli znieważyć wizerunek, plując nań i uderzając dwukrotnie mieczem w policzek Maryi.” Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Posted in 1, Apologetyka, Historia, Katolicyzm, Kościół, Wszystkie | Leave a Comment »

Jan Długosz o listach papieża Marcina V do Jagiełły

Posted by husyta w dniu Maj 14, 2009

Jan Długosz nie cytuje listów Marcina V do Jagielły, ale przedstawia ich osnowę. Wyeksponowałem co ciekawsze fragmenty.

Źródło:
Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. T. 4, ks. 11

strony  347-351
PAPIEŻ PRZEZ LISTY NAMAWIA KRÓLA WŁADYSŁAWA I KSIĄŻĘCIA WITOŁDA, ABY CZECHOM WOJNĘ WYDALI.

Marcin V papież, zważywszy, że zuchwalstwo kacerzów Czeskich coraz bardziej wzrastało, przelewając bezkarnie krew chrześciańską, i że Zygmunt król Rzymski, tak jako i inni królowie i książęta ta katoliccy, w boju doświadczeni, zaniechali zupełnie dalszej z Czechami wojny, wysłał Andrzeja z Konstantynopola, rodem Groka, doktora teologii i mistrza Apostolskiego dworu, mnicha zakonu kaznodziejskiego, później wyniesionego na arcybiskupstwo Kolosseńskie, męża rzadkich zdolności i nauki wielkiej, do Władysława króla Polskiego, w celu namawiania go, ażeby z bratem swoim książęciem Witołdom podjął wyprawę przeciw Czechom odszczepieńcom, i starał się ich wytopić za co obiecywał mu hojne łaski Apostolskie i wszelką z swej strony pomoc. Ten przybywszy do króla, pod ów czas przebywającego w Łucku, wymownym głosem, poważnie i zręcznie przełożył mu poselstwo swoje, i oddal królowi Władysławowi list od papieża Marcina, w którym tenże nalegał usilnie na króla, aby podniósł oręż przeciw Hussytom. Listu tego taka była osnowa: Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Wszystkie | 1 Comment »

Sobór Trydencki i Watykański II o mszy

Posted by husyta w dniu Maj 7, 2009

Na forach dyskusyjnych katolicy czasem wyrażają pogląd, że msza nie jest ofiarą, ale tylko przypomnieniem ofiary. Chciałbym, aby tak było, jednak dokumenty KRK wyraźnie negują taki pogląd.

Uchwała Soboru Trydenckiego, z sesji 22, na temat ofiary mszy:
Jeśli ktoś mówi, że ofiara mszy wyraża tylko chwałę i dziękczynienie; albo, że jest tylko wspomnieniem ofiary złożonej na krzyżu i nie ma mocy przebłagalnej; albo, że służy tylko temu, który ja przyjmuje i nie powinna być składana za żywych i umarłych, za grzechy, za kary, zadośćuczynienia bądź inne sprawy konieczne, niech będzie wyklęty” (Kanony o ofierze mszy, Kanon 3).
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Leave a Comment »

Katolicy modlą się do zmarłego Jana Pawła 2

Posted by husyta w dniu Maj 3, 2009

www.angora.com.pl-papiez Kardynał Józef Glemp w jednym z pierwszych wywiadów udzielonych po śmierci Jana Pawła 2, powiedział mniej więcej coś takiego:
„Modliliśmy się dużo za Ojca Świętego, będziemy modlić się dalej już do niego, żeby wypraszał nam łaski”.

Kilka dni później na okładce Angory pojawił się rysunek odchodzącego Jana Pawła II z napisem: Ojcze nasz, któryś jest w Niebie… co wywołało wiele oburzenia wśród katolików, choć Angora zilustrowała to, co powiedział kardynał Glemp.

Nie była to odosobniona wypowiedź, gdyż KRK nadal zachęca wiernych do modlitwy do Jana Pawła 2.

Abp Mokrzycki: modlę się do Jana Pawła II
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 16 Komentarzy »

Konstytucja 3 Maja – wolność czy klatka religijna?

Posted by husyta w dniu Maj 2, 2009

3 maja w wielu miejscach są odprawiane okolicznościowe ekumeniczne nabożeństwa, z udziałem protestantów, wychwalających zalety Konstytucji, według której byli uważani za heretyków skazanych na piekło. Konstytucja dawała im pewne swobody religijne, ale jasno komunikowała, że poza Kościołem Rzymsko Katolickim nie ma zbawienia.

Warto spojrzeć na osławioną Konstytucję, gdyż 4 lata po jej ogłoszeniu, Polska zniknęła z mapy Europy.
Te same siły, które stłumiły w Polsce Reformację a w mentalności Polaków zasiały ziarno antysemityzmu, które doprowadziły Polskę do upadku zarówno duchowego, moralnego jak i politycznego, uznały się za religię panującą.

Warto się przyjrzeć jej 1 artykułowi i zadać sobie pytanie, komu oferowała ona wolność a komu klatkę religijną.

I. RELIGIA PANUJĄCA.
Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 2 Komentarze »

Listy papieża Marcina V do Jagiełły z 1429 roku

Posted by husyta w dniu Kwiecień 23, 2009

Wydarzenia poprzedzające napisanie listu

(W oparciu o History of the Christian Church Schaffa oraz
The History of Protestantism Wylie’go
JOHN HUSS AND THE HUSSITE WARS)

Jan Hus został spalony na stosie podczas Soboru w Konstancji 6 lipca 1415 roku.
Król Zygmunt Luksemburski dał mu żelazny glejt, jednak duchowni katoliccy przekonali króla, że ‘heretykowi nie trzeba dotrzymywać słowa’. Husa najpierw uwięziono a potem spalono na stosie 6 lipca 1415 roku. Taki sam los spotkał kilka miesięcy później jego przyjaciela, Hieronima z Pragi.

Hus żył w czasach Wielkiej Schizmy w kościele zachodnim, (1378-1417), kiedy to najpierw było dwóch, a potem jednocześnie trzech papieży.
Sobór w Pizie w roku 1409 usunął z urzędu papieży Grzegorza XII i Benedykta XIII, a na ich miejsce wybrał Aleksandra V. Problem w tym, że dwaj pierwsi nie zamierzali ustąpić, tak więc na scenie pojawiło się trzech papieży. Aleksander V zmarł w 1410, a na jego miejsce wybrano Jana XXIII (pierwszego), który później został uznany za antypapieża.
[Jan XXIII (drugi) panował w Watykanie po Piusie XII, a przed Pawłem VI w latach 1958-1963].

Walka o to, który z papieży ma pozostać a który ustąpić nie kończyła się na modlitwach i dialogu. Jan XXIII był popierany przez króla Zygmunta Luksemburskiego, z kolei Grzegorz XII przez króla Neapolu. Aby pozbawić Grzegorza XII poparcia ze strony króla Neapolu, Jan XXIII postanowił zorganizować krucjatę. Aby zebrać środki potrzebne na prowadzenie wojny, Jan XXIII rozpoczął w 1412 roku sprzedaż odpustów, co wywołało reakcję Jana Husa, który mocno się temu sprzeciwił przez co naraził się papiestwu.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół | 7 Komentarzy »

Watykan prosi o pieniądze na wsparcie procesu beatyfikacji Jana Pawła II

Posted by husyta w dniu Kwiecień 22, 2009

Kiedy po raz pierwszy wszedłem na stronę internetową, gdzie jest apel o wsparcie finansowe dla procesu beatyfikacji –
Ofiara i wsparcie finansowe Procesu
wydawało mi się, że to jakiś szwindel, że jacyś oszuści, żerując na pragnieniu katolików, a zwłaszcza katolików-Polaków, aby JP2 był rychło beatyfikowany, chcą wyłudzić od ludzi pieniądze, ale okazało się, że to oficjalna strona Watykanu. Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 2 Komentarze »

Miłosierdzie Boże według Faustyny i Jana Pawła II

Posted by husyta w dniu Kwiecień 20, 2009

„Obiecuję, że dusza, która będzie czcić ten obraz, nie zginie”.

GW z dnia 20.04.2009 pisze:
„Tydzień po Wielkiejnocy Kościół [Katolicki] obchodzi jedno z najważniejszych świąt – święto Miłosierdzia Bożego. Przyzwyczailiśmy się już, że łagiewnickie sanktuarium, skąd w 2002 roku Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. …”

Na czym polega to Boże Miłosierdzie obchodzone w Łagiewnikach? Tutaj musimy sięgnąć do historii powstania Sanktuarium w Łagiewnikach, która też pokazuje, jak działa Magisterium w Kościele Katolickim.

Odwołam się tutaj do faktów dotyczących Faustyny, kanonizowanej przez JP2 w 2000 roku, a opisanych w artykule Jana Turnaua pt.: „Faustyna. Święta drugiego chóru.” Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia | 10 Komentarzy »