Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Archive for the ‘Wszystkie’ Category

Sobór Trydencki i Watykański II o mszy

Posted by husyta w dniu Maj 7, 2009

Na forach dyskusyjnych katolicy czasem wyrażają pogląd, że msza nie jest ofiarą, ale tylko przypomnieniem ofiary. Chciałbym, aby tak było, jednak dokumenty KRK wyraźnie negują taki pogląd.

Uchwała Soboru Trydenckiego, z sesji 22, na temat ofiary mszy:
Jeśli ktoś mówi, że ofiara mszy wyraża tylko chwałę i dziękczynienie; albo, że jest tylko wspomnieniem ofiary złożonej na krzyżu i nie ma mocy przebłagalnej; albo, że służy tylko temu, który ja przyjmuje i nie powinna być składana za żywych i umarłych, za grzechy, za kary, zadośćuczynienia bądź inne sprawy konieczne, niech będzie wyklęty” (Kanony o ofierze mszy, Kanon 3).
Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | Leave a Comment »

Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania

Posted by husyta w dniu Maj 6, 2009

Co jest główną rzeczą chrześcijańskiego nauczania?
Autor listu do Hebrajczyków (Żydów), tak to ujmuje:

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że
MAMY TAKIEGO ARCYKAPŁANA,
KTÓRY USIADŁ PO PRAWICY TRONU MAJESTATU W NIEBIE,

jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. (Hbr 8,1-2)

Ale Ten SPRAWUJE KAPŁAŃSTWO NIEPRZECHODNIE, ponieważ trwa na wieki.

Dlatego też MOŻE ZBAWIĆ NA ZAWSZE TYCH,
KTÓRZY PRZEZ NIEGO PRZYSTĘPUJĄ DO BOGA,
BO ŻYJE ZAWSZE, ABY SIĘ WSTAWIAĆ ZA NIMI
. Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Protestantyzm, Wszystkie | Leave a Comment »

Katolicy modlą się do zmarłego Jana Pawła 2

Posted by husyta w dniu Maj 3, 2009

www.angora.com.pl-papiez Kardynał Józef Glemp w jednym z pierwszych wywiadów udzielonych po śmierci Jana Pawła 2, powiedział mniej więcej coś takiego:
„Modliliśmy się dużo za Ojca Świętego, będziemy modlić się dalej już do niego, żeby wypraszał nam łaski”.

Kilka dni później na okładce Angory pojawił się rysunek odchodzącego Jana Pawła II z napisem: Ojcze nasz, któryś jest w Niebie… co wywołało wiele oburzenia wśród katolików, choć Angora zilustrowała to, co powiedział kardynał Glemp.

Nie była to odosobniona wypowiedź, gdyż KRK nadal zachęca wiernych do modlitwy do Jana Pawła 2.

Abp Mokrzycki: modlę się do Jana Pawła II
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 16 Komentarzy »

Konstytucja 3 Maja – wolność czy klatka religijna?

Posted by husyta w dniu Maj 2, 2009

3 maja w wielu miejscach są odprawiane okolicznościowe ekumeniczne nabożeństwa, z udziałem protestantów, wychwalających zalety Konstytucji, według której byli uważani za heretyków skazanych na piekło. Konstytucja dawała im pewne swobody religijne, ale jasno komunikowała, że poza Kościołem Rzymsko Katolickim nie ma zbawienia.

Warto spojrzeć na osławioną Konstytucję, gdyż 4 lata po jej ogłoszeniu, Polska zniknęła z mapy Europy.
Te same siły, które stłumiły w Polsce Reformację a w mentalności Polaków zasiały ziarno antysemityzmu, które doprowadziły Polskę do upadku zarówno duchowego, moralnego jak i politycznego, uznały się za religię panującą.

Warto się przyjrzeć jej 1 artykułowi i zadać sobie pytanie, komu oferowała ona wolność a komu klatkę religijną.

I. RELIGIA PANUJĄCA.
Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 2 Komentarze »

Watykan prosi o pieniądze na wsparcie procesu beatyfikacji Jana Pawła II

Posted by husyta w dniu Kwiecień 22, 2009

Kiedy po raz pierwszy wszedłem na stronę internetową, gdzie jest apel o wsparcie finansowe dla procesu beatyfikacji –
Ofiara i wsparcie finansowe Procesu
wydawało mi się, że to jakiś szwindel, że jacyś oszuści, żerując na pragnieniu katolików, a zwłaszcza katolików-Polaków, aby JP2 był rychło beatyfikowany, chcą wyłudzić od ludzi pieniądze, ale okazało się, że to oficjalna strona Watykanu. Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 2 Komentarze »

Cejrowski, niedoszły absolwent KUL, wzywa do tępienia gejów

Posted by husyta w dniu Kwiecień 10, 2009

Onet.pl podaje, że podczas wystąpienia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wojciech Cejrowski powiedział m.in., że „gejów trzeba tępić”.

Cejrowski, niedoszły absolwent KUL*, nie wie o tym, że grzesznikom trzeba głosić ewangelię, wzywać ich do upamiętania się i zawierzenia swego życia Jezusowi, ale podjudza swoich słuchaczy do ‘tępienia’ takich grzeszników jak homoseksualiści.
Cejrowski nie wie, że natura człowieka może być zmieniona tylko przez Boga.

Wygląda na to, że Cejrowski zamiast miłości do bliźnich, nauczył się na KUL pogardy do ludzi odmiennych poglądów, a teraz z pomocą KUL tę pogardę szerzy.

Dziwić może brak reakcji ze strony władz uczelni, finansowanej z budżetu państwa, która w ten sposób promuje takie homofobiczne postawy.

Jestem daleki od akceptacji homoseksualizmu, ale nie tędy droga, aby wzywać do tępienia tych, którzy są innej orientacji seksualnej niż większość. Dzisiaj pada wyzwanie do tępienie homoseksualistów, jutro ktoś inny wezwie do wytępienia heretyków, czy przysłowiowych cyklistów.

To, że w Polsce nie brak ludzi gotowych realizować wezwanie Cejrowskiego pokazuje dyskusja na ten temat na blogu
Dziennik gajowego Maruchy, gdzie pełno jest homofobicznych wypowiedzi popartych autorytetem jedynie słusznej wiary.

* Wojciech Cejrowski nie skończył KUL, gdyż został skreślony z listy studentów nie ze względu na przekonania albo brak postępów w nauce, ale z powodu wyjazdy do Meksyku bez zgody władz KUL.

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 6 Komentarzy »

Ofiara Chrystusa, początek czy koniec kapłaństwa?

Posted by husyta w dniu Kwiecień 10, 2009

Współczesny katolik wierzy, że aby przyjść do Boga, potrzebuje usług kapłanów składających ofiarę mszy, przy czym morale kapłana nie ma znaczenia.
Czy ten system, uzależniający ludzi od katolickich kapłanów, ma racje bytu?

Stary Testament miał skomplikowany system ofiarny.
Była świątynia, a w niej tzw. miejsce najświętsze, do której wolno było wchodzić arcykapłanowi tylko raz w roku z krwią ofiary przebłagalnej za grzechy Izraela. (Hebr 9). Tylko jemu wolno było to czynić. Jednakże na dziedzińcu świątyni dniem i nocą inni kapłani składali ofiary za grzechy ludzi, w celu pojednania ich z Bogiem. Cały ten system ofiarny wskazywał na Zbawiciela, który
miał przyjść. Z niektórych ofiar kapłani otrzymywali swoją część. Dawało im to dobre utrzymanie. Ponadto, byli tymi, którzy byli pośrednikami pomiędzy Bogiem a ludźmi. Ich zachowania moralne były różne, ale mimo to, jedynie oni byli powołani do służby składania ofiar za grzechy ludzi. Można powiedzieć, że mieli monopol na pośrednictwo między Bogiem a ludźmi.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Protestantyzm, Wszystkie | 4 Komentarze »

Warren odwołał swoje poparcie dla Proposition 8

Posted by husyta w dniu Kwiecień 9, 2009

Jak podaje OneNewsNow
W poniedziałek 6 kwietnia, w programie na CNN Larry King Live, Pastor Rick Warren przeprosił za swoje poparcie dla Propozycji 8, poprawki do Konstytucji Kalifornii, której celem była ochrona małżeństw heteroseksualnych.
Warren powiedział między innymi, że nigdy nie był i nigdy nie będzie aktywistą działającym przeciwko gejom i małżeństwom gejów.

Więcej w artykule Rick Warren disavows support for Prop.8

Posted in 1, Ekumenia, Protestantyzm, Wszystkie, Wydarzenia | Leave a Comment »

Jak często czytasz Pismo Święte?

Posted by husyta w dniu Marzec 27, 2009

Słowacka diakonisa ewangelicka Krystyna Roy (1860-1936) przeczytała je 49 razy po czesku, gdyż Pismo Święte nie było wtedy dostępne w języku słowackim. 50-raz przeczytała je już po słowacku.
W naszym języku Pismo Święte jest dostępne od wielu stuleci, ale niewielu Polaków czyta je regularnie. A jak to jest z Tobą?

Zachęcam do wypełnienia dwóch poniższych ankiet dotyczących czytania Pisma Świętego.

Dziękuję za udział w ankiecie. Zachęć do jej wypełnienia swoich znajomych.

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Kościół, Misja, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Protestantyzm, Wszystkie | 7 Komentarzy »

Kościół a Słowo Boże

Posted by husyta w dniu Marzec 17, 2009

Po pierwsze wyjaśnienie, czym jest a czym nie jest Słowo Boże

Wiele zamieszania dotyczy zrozumienia tego, czym jest, a czym nie jest Słowo Boże. Dla ewangelicznie wierzących chrześcijanin, Słowo Boże jest tożsame z Pismem Świętym i z Biblią.
Innymi słowy, Biblia = Słowo Boże = Pismo Święte.

Dla liberalnego teologa protestanckiego, Biblia nie jest Słowem Bożym, ale zawiera Słowo Boże. Dopiero teolog musi odkryć, które Słowa Biblii są, a które nie są Słowem Bożym.

Dla katolików Pismo Święte jest tożsame z Biblią, ale nie jest tożsame z określeniem Słowo Boże. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Apologetyka, Biblia, Ekumenia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Protestantyzm, Wszystkie | 9 Komentarzy »