Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Jan Hus

Strona ta jest poświęcona Janowi Husowi, narodowemu bohaterowi Czech, który w literaturze katolickiej jest przedstawiany jako heretyk. Większość katolików powtarza bezmyślnie tę opinię, nie mając pojęcia o tym, kim był i czego nauczał.
Wezwany na Sobór w Konstancji, który odbył się w roku 1415, otrzymał od cesarza Zygmunta gwarancję nietykalności – „list żelazny”. Jednak duchowni papiescy wytłumaczyli cesarzowi, że ‚heretykowi nie trzeba dotrzymywać słowa’ i Hus został uwięziony, a następnie spalony na stosie, pomimo protestu polskiej delegacji pod kierownictwem Pawła Włodkowica.

Wikipedia o Janie Husie

Artykuły Praskie z 1420 roku
Artykuły Praskie (po czesku)

TŁO HISTORYCZNE CZASÓW HUSA
(W oparciu o History of the Christian Church Schaffa oraz
The History of Protestantism Wylie’go
JOHN HUSS AND THE HUSSITE WARS)
Jan Długosz o Janie Husie (W nawigacji str. 176)

Jan Hus został spalony na stosie podczas Soboru w Konstancji 6 lipca 1415 roku.
Król Zygmunt Luksemburski dał mu żelazny glejt, jednak duchowni katoliccy przekonali króla, że ‘heretykowi nie trzeba dotrzymywać słowa’. Husa najpierw uwięziono a potem spalono na stosie 6 lipca 1415 roku. Taki sam los spotkał kilka miesięcy później jego przyjaciela, Hieronima z Pragi.

Hus żył w czasach Wielkiej Schizmy w kościele zachodnim, (1378-1417), kiedy to najpierw było dwóch, a potem jednocześnie trzech papieży.
Sobór w Pizie w roku 1409 usunął z urzędu papieży Grzegorza XII i Benedykta XIII, a na ich miejsce wybrał Aleksandra V. Problem w tym, że dwaj pierwsi nie zamierzali ustąpić, tak więc na scenie pojawiło się trzech papieży. Aleksander V zmarł w 1410, a na jego miejsce wybrano Jana XXIII (pierwszego), który później został uznany za antypapieża.
[Jan XXIII (drugi) panował w Watykanie po Piusie XII, a przed Pawłem VI w latach 1958-1963].

Walka o to, który z papieży ma pozostać a który ustąpić nie kończyła się na modlitwach i dialogu. Jan XXIII był popierany przez króla Zygmunta Luksemburskiego, z kolei Grzegorz XII przez króla Neapolu. Aby pozbawić Grzegorza XII poparcia ze strony króla Neapolu, Jan XXIII postanowił zorganizować krucjatę. Aby zebrać środki potrzebne na prowadzenie wojny, Jan XXIII rozpoczął w 1412 roku sprzedaż odpustów, co wywołało reakcję Jana Husa, który mocno się temu sprzeciwił przez co naraził się papiestwu.

W celu rozwiązania schizmy, w 1414 roku zwołano Sobór w Konstancji, na którym pozbawiono urzędu trzech papieży – Grzegorza XII, Benedykta XIII oraz Jana XXIII, a na ich miejsce w listopadzie 1417 roku powołano Martina V, zawziętego przeciwnika nauk głoszonych przez Wycliffe’a w Anglii i Husa w Czechach.

BULLA Inter Cunctas
Wkrótce po wyborze na papieża w już 22 lutego 1418 roku papież Marcin V wydał bullę Inter Cunctas, (zobacz § 47. The Hussites), w której ekskomunikował wszystkich, którzy wyznawali poglądy Wycliffe’a i Husa.

1 marca 1420 roku Marcin V wydał kolejną bullę, w której ‘wzywał chrześcijan do zjednoczenia się w walce przeciwko Husytom, Wiklefitom i wszystkim innym heretykom’. 17 marca bulla ta została odczytana we Wrocławiu, gdzie zebrał się królewski sejm. Nie mogąc zapłacić rycerzom żołdu, obiecał odpust zupełny dla 150.000 uczestników krucjaty oraz wysokie pozycje w Raju dla tych, którzy przeleją najwięcej heretyckiej krwi.

WOJNY HUSYCKIE CZY KRUCJATY PAPIESKIE?
Bulla ta dała początek pięciu krucjatom papieskich rycerzy pod wodzą Zygmunta Luksemburczyka przeciwko Czechom w latach 1420, 1421, 1422, 1427 i 1431, które za każdym razem zostały odparte.

[Katoliccy historycy nazwali te krucjaty ‘Wojnami Husyckimi’, co jest bardzo krzywdzące dla Husytów i Czechów. Nie oni byli agresorami, ale ofiarami agresji. To tak, jakby najazd Hitlerowców na Polskę nazwać Wojnami Katolickimi i, skoro większość Polaków to katolicy.]

List Marcina V do Jagiełły
Nie mogąc sobie poradzić z Czechami, Marcin V wezwał Jagiełłę na pomocy w eksterminacji Husytów. W liście do Władysława Jagiełły (w r. 1429) napisał:

Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów.

Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.
(Cytat z The Papacy and the Civil Power (Nowy York, 1876), str. 253, cyt. wg. David Hunt, Woman Rides the Beast, str. 247)

Król Jagiełło nie usłuchał ‚prośby papieża i nie ruszył na Czechy.

Gdyby Jagiełło ruszył na wojnę z Czechami, Polska mogła by się stać łatwym łupem Krzyżaków.

ANTYPOLSKA POLITYKA MARCINA V
Jagiełło mógł się obawiać polityki Marcina V wobec Polski i to z wielu powodów.
Jeszcze na Soborze w Konstancji, głos Polski został zignorowany kilkakrotnie.

Najpierw nie uwzględniono polskiego głosu obrony w sprawie Jana Husa.
Paweł Włodkowic i cała delegacja polska (poza Mikołajem Trąbą) publicznie wystąpiła w obronie Jana Husa.
Potem Mikołaj Trąba, który wstąpił do antypolskiej koalicji w nadziei uzyskania godności papieskiej (przegrał wybory na rzecz Marcina V) – został nominowany przez papieża Primas Regni – pierwszym prymasem Polski.
Marcin V unieważnił korzystne dla Polski bulle Jana XXIII, potwierdził Zakonowi Krzyżackiemu wszystkie poprzednio uzyskane przywileje (również te fałszywe). (W oparciu o Wikipedię)

Wzywając Jagiełłę do eksterminacji Husytów Marcin V chciał upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – zniszczyć Husytów i osłabić Polskę, aby stała się łatwym łupem dla popieranych przez niego Krzyżaków.

Komentarzy 8 do “Jan Hus”

 1. Sławka said

  Księża czytając urywki Pisma Świetego na Mszach przkazują społeczeństwu prawdy przekazaywane przez Jezusa za Bogiem, który wybrał go na swego syna.A prawdy te są wybitnie z dużym pokłonem dla człowieka umiejacego żyć w społeczeństwie rónym bez wyzysku, poniżania jednego przez drugiego.Czsami myślę, że Jezus był pierwszym komunistą, który swojaą teorię przekazał poprzez treści Pisma Świetego. Kościół jak widać z historii Husytów, mimo przygotowanych ludzi do niesienia słowa Bożego, z założenia i u jego podstaw ma ukierunkowane działanie wbrew pismu i człowiekowi.Głoszą isnienie szatana.Czasmai jak pmyślę o naszych nauczycielach duchowych to przchodzę w stan leku i obawy czy to aby nie dzieci dziabła. Głęboko wierzę w Boga jako tę największą siłę z wszechswiata, żyje w
  zgodzie z człoweiekiem ale natchnienia duchowego szukam poza kościołem. Wydaje mi się, że musi zajść głęboka reforma koscioła i to w kierunku Husytyzmu żeby człowiek z obecnego upodlenia przeszedł odnowę moralną.Teraz w wychowaniu młodego pokolenia ważne jest przgotowanie jednostki do jej osobistego sukcesu i nie ważne jest, że bedzie po drodze deptał innych. A gdzie tu Jesus i Bóg

  • Andrzej said

   Sławka powiedział/a – czerwiec 21, 2009 @ 11:13 am „Księża czytając urywki Pisma Świetego na Mszach” – i tyle w tym prawdy. Czytają to, co mają przekazane z watykanu, podobnie jek świadkowie Jehowy z Bruklynu. Nie ma swobodnego czytania i rozumowania. Przykład właśnie mamy – Husa, Lutra i pozostałych ludzi oświeconych przez Bożego Ducha Świętego, których kościół ogłosił heretykami. Żal mi tych katolików, niektórzy z nich to osoby szczerzy, oddani Bogu, jednak są wprowadzeni w błąd. Gdyż jak kiedyś była Biblia Księgą zakazaną, tak teraz tych ludzi którzy czytają Ją i wierzą tym Słowom nazywają „odstępcami” – tylko od czego?? od żywego Bożego Słowa?? – anged@vp.pl – to jet mój namiar, masz pytanko? – pytaj, czytaj Biblię – Boże Słowo, zacznij od Nowego Testamentu – Ew. Jana,a dalej po kolei, tylko Ono podaje Ci prawdziwą niesfałszowaną Bożą naukę. Nie słuchaj ludzi ale Boga. Pozdrawiam i życzę Bożego prowadzenia w codziennym życiu – Andrzej.

 2. jon said

  Joanna Dark spalona na stosie przez świętą inkwizycję a nastepnie uczyniona świętą przez tych samych nieomylnych ludzi za to między innymi że chciała być podobna do mężczyzn, walczyła jak meżczyzna dlatego też upodabniała się zewnętrznie więc ciekawe dlaczego nieomylny kościół nagle zmienił stanowisko i teraz pozwala kobietom ubierać się w męskie stroje i strzyc włosy na krótko. Wytłumaczenie jest takie że kościół katolicki dopasowuje się do gustów swoich wyznawców, gdy ludzi szokowała postać Joanny Dark jako kobiety walczącej spalili ją by ludzi zadowolić a gdy sytuacja się zmieniła –nastała moda na bohaterów narodowych, zrobili z niej świętą i bohaterkę. Takie elastyczne podejście mają także przeciętni jego wierni mówiąc że czasy się zmieniają i nie sposób trzymać się tego co bylo dawniej. Zarówno kler jak i reszta zapomnieli że Bóg się jednak nie zmiania ani swojego spojrzenia na moralność człowieka przecież ewangelia Jezusa jest nazwana ewangelią wieczną. Niiebo i ziemia przeminą a moje słowa nie przeminą –tak powiedział, skąd więc bierze się to zmienne podejście kościoła który powołuje się na apostolską spuściznę.
  K.K.w okresie swojej prosperity wytworzył pewne mechanizmy które działaja do dzisiaj pomimo spadku jego znaczenia, miedzy innymi system oświaty który zapoczątkował stał się jedną z instytucji Babilonu dającego oparcie ludziom w nim się znajdujacym, również system medyczny ze swoim szkolnictwem, pracownikami zostal zapoczatkowany przez kler w okresie hegemonii wiec jest też jednym z filarów Babilonu, wychował sobie także królów ziemi którym przekazał swojego ducha nieczystego, bo wszeteczeństwo skaziło nie tylko kościól K, ale także doprowadziło do zniewolenia duchowego królów którzy pomimo wrogości nie moga wycofać się z tego związku. Kres temu położy dopiero Bóg który włoży w serca królów myśl wykonania sądu nad wszetecznym Babilonem. Dlatego wyjście z Babilonu to też wyjście z tych instytucji które Babilon stworzył a które są siecią dla wierzących. Królowie ziemi też mają jakąś chwałę potrzebna im ona by podkreślić autorytet władzy, by ludzie czuli przed nią respekt . Kościół K. szukając chwały ludzkiej stracił chwałę Bożą. Naśladują go w tym jego córki- spokrewnione kościoły które udają nawet że są wrogo wobec niego nastawione i nie zgadzają się z jego naukami a też cudzołożą ze światem.

 3. Irn said

  Witam,
  właśnie się dowiedziałem o filmie fabularnym „Jan Hus”. Tu go odnalazłem:
  http://www.dobryskarbiec.pl/osc/jan-hus-dvd-film-fabularny-p-8123.html?ref=5
  Proszę o opinie o tym filmie, kto go wyprodukował?
  Pozdrawiam

 4. Cezary Makles said

  Witam. A ja właśnie ukończyłem tłumaczenie napisów do ostatniej części husyckiej trylogii Otakara Vavry („Jan Hus”, „Jan Żiżka”, „Przeciw wszystkim”).
  Wszystkie moje napisy są na stronie http://napisy.info/SzukajTytulow.php?t=%2Bnick%3ACezaryMakles.
  Jeśli chodzi o filmy, to:
  „Jan Hus” jest do ściągnięcia z adresu: http://movie-library.tk/film.php?film=9453,
  „Jan Żiżka” – http://tracker.cztorrent.net/torrent/jan-zizka/46144,
  „Proti vsem” – http://www.mp3hits.cz/proti-vsem-1956-t30357.html.
  Mam też oryginalne czeskie DVD. Chętnie się podzielę.

  • gonzales said

   bardzo interesują mnie filmy ” jan zizka ” oraz ” proti vsem” nie bawię się jednak torentami i wolałbym oryginalne czeskie dvd. napisz mi prosze na maila adres to wyśę ci płytki ok? pozdrawiam

 5. husyta said

  Husyci wraz z wojskami polskimi walczyli przeciw krzyżakom; w 1433 roku dotarli do Bałtyku

  http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Jak-Czesi-groznie-na-Gdansk-spogladali-n37377.html?&id_news=37377&strona=3

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s