Blog Husyty

Blog jest poświęcony ujawnianiu nadużyć papiestwa w świetle Pisma Świętego. Zgorszy tych, którzy traktują katolicyzm jako prawdziwe chrześcijaństwo. Pomoże tym, których zgorszyły praktyki i nauki katolicyzmu.

Archive for Kwiecień 2009

Listy papieża Marcina V do Jagiełły z 1429 roku

Posted by husyta w dniu 23 kwietnia, 2009

Wydarzenia poprzedzające napisanie listu

(W oparciu o History of the Christian Church Schaffa oraz
The History of Protestantism Wylie’go
JOHN HUSS AND THE HUSSITE WARS)

Jan Hus został spalony na stosie podczas Soboru w Konstancji 6 lipca 1415 roku.
Król Zygmunt Luksemburski dał mu żelazny glejt, jednak duchowni katoliccy przekonali króla, że ‘heretykowi nie trzeba dotrzymywać słowa’. Husa najpierw uwięziono a potem spalono na stosie 6 lipca 1415 roku. Taki sam los spotkał kilka miesięcy później jego przyjaciela, Hieronima z Pragi.

Hus żył w czasach Wielkiej Schizmy w kościele zachodnim, (1378-1417), kiedy to najpierw było dwóch, a potem jednocześnie trzech papieży.
Sobór w Pizie w roku 1409 usunął z urzędu papieży Grzegorza XII i Benedykta XIII, a na ich miejsce wybrał Aleksandra V. Problem w tym, że dwaj pierwsi nie zamierzali ustąpić, tak więc na scenie pojawiło się trzech papieży. Aleksander V zmarł w 1410, a na jego miejsce wybrano Jana XXIII (pierwszego), który później został uznany za antypapieża.
[Jan XXIII (drugi) panował w Watykanie po Piusie XII, a przed Pawłem VI w latach 1958-1963].

Walka o to, który z papieży ma pozostać a który ustąpić nie kończyła się na modlitwach i dialogu. Jan XXIII był popierany przez króla Zygmunta Luksemburskiego, z kolei Grzegorz XII przez króla Neapolu. Aby pozbawić Grzegorza XII poparcia ze strony króla Neapolu, Jan XXIII postanowił zorganizować krucjatę. Aby zebrać środki potrzebne na prowadzenie wojny, Jan XXIII rozpoczął w 1412 roku sprzedaż odpustów, co wywołało reakcję Jana Husa, który mocno się temu sprzeciwił przez co naraził się papiestwu.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół | 7 Komentarzy »

Watykan prosi o pieniądze na wsparcie procesu beatyfikacji Jana Pawła II

Posted by husyta w dniu 22 kwietnia, 2009

Kiedy po raz pierwszy wszedłem na stronę internetową, gdzie jest apel o wsparcie finansowe dla procesu beatyfikacji –
Ofiara i wsparcie finansowe Procesu
wydawało mi się, że to jakiś szwindel, że jacyś oszuści, żerując na pragnieniu katolików, a zwłaszcza katolików-Polaków, aby JP2 był rychło beatyfikowany, chcą wyłudzić od ludzi pieniądze, ale okazało się, że to oficjalna strona Watykanu. Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 2 Komentarze »

Miłosierdzie Boże według Faustyny i Jana Pawła II

Posted by husyta w dniu 20 kwietnia, 2009

„Obiecuję, że dusza, która będzie czcić ten obraz, nie zginie”.

GW z dnia 20.04.2009 pisze:
„Tydzień po Wielkiejnocy Kościół [Katolicki] obchodzi jedno z najważniejszych świąt – święto Miłosierdzia Bożego. Przyzwyczailiśmy się już, że łagiewnickie sanktuarium, skąd w 2002 roku Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. …”

Na czym polega to Boże Miłosierdzie obchodzone w Łagiewnikach? Tutaj musimy sięgnąć do historii powstania Sanktuarium w Łagiewnikach, która też pokazuje, jak działa Magisterium w Kościele Katolickim.

Odwołam się tutaj do faktów dotyczących Faustyny, kanonizowanej przez JP2 w 2000 roku, a opisanych w artykule Jana Turnaua pt.: „Faustyna. Święta drugiego chóru.” Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Historia | 10 Komentarzy »

30 tysięcy sekt protestanckich

Posted by husyta w dniu 15 kwietnia, 2009

Katolicy podają, że istnieje ponad 30,000 sekt protestanckich – (jak oni to policzyli?), przy czym w ich zrozumieniu sektą jest każdy kościół, który nie podlega biskupowi Rzymu. Zaskoczyło mnie, kiedy w jednej z dyskusji na Forum GW, katolicka apologetka twierdziła, że określenie ‚denominacja’ jest synonimem ‚sekty’. Smutne to, ale dla katolika, każda denominacja jest sektą. W bardziej oficjalnych dokumentach, Kościół Rzymsko Katolicki względem protestanckich denominacji używa określeń ‚wyznania‚ albo ‚grupy religijne’, unikając słowa ‚kościół‚.

Słowo Boże rozszerza się po całym świecie.
Kościoły, które powstają jako rezultat poznawania Słowa Bożego, nie muszą mieć nad sobą ludzkiej głowy – ich głową jest sam Jezus Chrystus, a ich nauczycielem Duch Święty.

Kolosan 1:18 On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości (20) i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

I czy będą czytać Pismo Święte w beskidzkich lasach, jak choćby podczas prześladowań ewangelików w latach 1654-1709, czy w amazońskiej dżungli, czy w jakimkolwiek kraju, będą dochodzić do tych samych wniosków i tej samej wiary – że zbawienie jest darmo, z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ef 2:8-10), że jego ofiara jest doskonała, złożona raz na zawsze itp, itd.
Będą wierzyć w to samo, choć zapewne będą mieć różną formę nabożeństwa.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1 | 2 Komentarze »

Cejrowski, niedoszły absolwent KUL, wzywa do tępienia gejów

Posted by husyta w dniu 10 kwietnia, 2009

Onet.pl podaje, że podczas wystąpienia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wojciech Cejrowski powiedział m.in., że „gejów trzeba tępić”.

Cejrowski, niedoszły absolwent KUL*, nie wie o tym, że grzesznikom trzeba głosić ewangelię, wzywać ich do upamiętania się i zawierzenia swego życia Jezusowi, ale podjudza swoich słuchaczy do ‘tępienia’ takich grzeszników jak homoseksualiści.
Cejrowski nie wie, że natura człowieka może być zmieniona tylko przez Boga.

Wygląda na to, że Cejrowski zamiast miłości do bliźnich, nauczył się na KUL pogardy do ludzi odmiennych poglądów, a teraz z pomocą KUL tę pogardę szerzy.

Dziwić może brak reakcji ze strony władz uczelni, finansowanej z budżetu państwa, która w ten sposób promuje takie homofobiczne postawy.

Jestem daleki od akceptacji homoseksualizmu, ale nie tędy droga, aby wzywać do tępienia tych, którzy są innej orientacji seksualnej niż większość. Dzisiaj pada wyzwanie do tępienie homoseksualistów, jutro ktoś inny wezwie do wytępienia heretyków, czy przysłowiowych cyklistów.

To, że w Polsce nie brak ludzi gotowych realizować wezwanie Cejrowskiego pokazuje dyskusja na ten temat na blogu
Dziennik gajowego Maruchy, gdzie pełno jest homofobicznych wypowiedzi popartych autorytetem jedynie słusznej wiary.

* Wojciech Cejrowski nie skończył KUL, gdyż został skreślony z listy studentów nie ze względu na przekonania albo brak postępów w nauce, ale z powodu wyjazdy do Meksyku bez zgody władz KUL.

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Pismo Święte a Tradycja, Wszystkie | 6 Komentarzy »

Ofiara Chrystusa, początek czy koniec kapłaństwa?

Posted by husyta w dniu 10 kwietnia, 2009

Współczesny katolik wierzy, że aby przyjść do Boga, potrzebuje usług kapłanów składających ofiarę mszy, przy czym morale kapłana nie ma znaczenia.
Czy ten system, uzależniający ludzi od katolickich kapłanów, ma racje bytu?

Stary Testament miał skomplikowany system ofiarny.
Była świątynia, a w niej tzw. miejsce najświętsze, do której wolno było wchodzić arcykapłanowi tylko raz w roku z krwią ofiary przebłagalnej za grzechy Izraela. (Hebr 9). Tylko jemu wolno było to czynić. Jednakże na dziedzińcu świątyni dniem i nocą inni kapłani składali ofiary za grzechy ludzi, w celu pojednania ich z Bogiem. Cały ten system ofiarny wskazywał na Zbawiciela, który
miał przyjść. Z niektórych ofiar kapłani otrzymywali swoją część. Dawało im to dobre utrzymanie. Ponadto, byli tymi, którzy byli pośrednikami pomiędzy Bogiem a ludźmi. Ich zachowania moralne były różne, ale mimo to, jedynie oni byli powołani do służby składania ofiar za grzechy ludzi. Można powiedzieć, że mieli monopol na pośrednictwo między Bogiem a ludźmi.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in 1, Apologetyka, Biblia, Doktryna i dogmaty, Duszpasterstwo, Edukacja, Ekumenia, Katolicyzm, Kościół, Pismo Święte, Pismo Święte a Tradycja, Protestantyzm, Wszystkie | 4 Komentarze »

Warren odwołał swoje poparcie dla Proposition 8

Posted by husyta w dniu 9 kwietnia, 2009

Jak podaje OneNewsNow
W poniedziałek 6 kwietnia, w programie na CNN Larry King Live, Pastor Rick Warren przeprosił za swoje poparcie dla Propozycji 8, poprawki do Konstytucji Kalifornii, której celem była ochrona małżeństw heteroseksualnych.
Warren powiedział między innymi, że nigdy nie był i nigdy nie będzie aktywistą działającym przeciwko gejom i małżeństwom gejów.

Więcej w artykule Rick Warren disavows support for Prop.8

Posted in 1, Ekumenia, Protestantyzm, Wszystkie, Wydarzenia | Leave a Comment »